Release note

CAMP 365 Event 18.2.0.0

08 Oct, 2021
201 – Hovedarrangør
Når man opretter en arrangør for et arrangement, vil den nye altid automatisk få markering for ”Hovedarrangør”. Hvis man ikke vil have dette, må man bagefter sætte markeringen for rette arrangør.
411 – Udskrift faktura med og uden moms.
Faktura kan nu tilpasses således at moms information er korrekt. KONTAKT CAMP hvis I ønsker ændringer. Send mail til hot@computercamp.dk
266 – Adviser kontakt person
Der er i funktionen ”Kontroller arrangementer for overbooking” indført en ny parameter: ”Medtag tilmeldingsomfang”. Her angiver man overbooking i procent.
Dvs. f.eks.:

  • 0: vil sende status til mødeansvarlig for alle møder.
  • 80: vil sende status til mødeansvarlig for møder som er ved at være fuldtegnet, er fuldtegnet eller er overbooket.
  • 100: vil sende status til mødeansvarlig for møder som er fuldtegnet eller er overbooket.
  • 100.01: vil sende status til mødeansvarlig for møder som er overbooket.
370 –faktureres fra
For et mødedeltagerkort kan man for priser, i feltet ”Faktureres fra”, nu angive en dato, hvorfra prisen faktureres. Dermed kan man sikre sig, at fakturering af pris linien ikke sker før angive dato (dette kan dog overstyres i forbindelse med funktionen ”Opret arrangementsjournaler”).
351 – SMTP udfases
Microsoft ændrer fra ”Opsætning af STMP-mail” til ”Mailkonti”. KONTAKT CAMP hvis I ønsker hjælp mht. dette. Send mail til hot@computercamp.dk
406 – følge-arrangement
Man kan nu for et arrangement registrere følge-arrangementer.
408 – faktura e-mail
Man kan nu for en fakturakonto (medlem) registrere en faktura e-mail adresse, som vil blive anvendt i forbindelse med udsendelse af arrangements faktura via Rapporter/E-mail og Rapport/Send e-mails til markerede.
Under debitorkortet klik her:
Billede1.png
Opret faktura e-mail adressen:
Billede2.png
Værdier i røde rammer skal angives som ovenfor/er faste. Det gule felt skal ikke udfyldes, denne funktionalitet vil komme i en fremtidig release. Med ovenstående data vil klik her:
Billede3.png