Det skjulte arbejde bag den flotte facade – mød Frank Thode

Frank Thode er webudvikler og udvikler backenden på ComputerCamps web- og selvbetjeningsløsning i CMS-et WordPress. Det har han gjort siden 2020, og før det arbejdede han med at udvikle medlemssystemet og skabe integration til tredjepartsleverandører, f.eks. til foreningernes hjemmesider.

Derfor ved Frank præcist, hvad der kan lade sig gøre på kundernes hjemmesider, og hvad der ikke kan. Han ved, hvordan selvbetjeningen er forbundet ind i de øvrige systemer og hvilke data, han skal have fat i bag kulisserne for at skabe den funktionalitet, kunderne ønsker på den synlige del af hjemmesiden.

Så Frank er garant for, at hjemmeside og selvbetjening hænger sammen med det øvrige medlemssystem, og at man trækker på de korrekte data: ”Det er en kæmpe fordel, at jeg kender medlemssystemet så godt, som jeg gør – jeg kan gennemskue, hvad der kan lade sig gøre.”

Frank er ofte med til de indledende kundemøder og i kravs- og analysefasen, fordi han netop kan komme med input til, hvordan man helt konkret løser de krav og ønsker, kunderne har til deres selvbetjeningsløsning.

Det er Frank Thode og Lasse Clausen, der udgør webafdelingen hos ComputerCamp. De har en intern arbejdsfordeling, hvor Lasse primært står for det visuelle og Frank for backenden, men de supplerer og afløser hinanden og vil gerne op på en 50/50 fordeling, så de nemmere kan afløse hinanden.

Mød Lasse Clausen her: Det handler alt sammen om brugervenlighed https://www.computercamp.dk/om-lasse-clausen/

En standardløsning i stadig udvikling

Standardløsningen kan tilgodese de fleste ønsker fra foreningerne. Men selvfølgelig er der forskelle – ComputerCamp spænder over alle typer foreninger i alle størrelser, fra politiske partier, fagforeninger, brancheorganisationer og frivillige interessefællesskaber.

”Vi laver færre tilretninger end tidligere, fordi vores system efterhånden favner så bredt, at det som standard opfylder de typiske krav og ønsker, som foreningerne har. Det er jo fordi, vi har udviklet på vores løsning i mange år og har indarbejdet de ønsker, der er kommet fra foreningerne,” forklarer Frank.

Typiske ønsker er, at medlemmerne kan tilgå og rette egne data på deres personlige profil. At de kan se og tilmelde sig arrangementer og deltage i afgrænsede interessefællesskaber. Det kan f.eks. være et politisk parti med lokalforeninger, hvor nogle data kun er relevante for den lokale forening og skal opdateres der – mens alle data stadig skal være tilgængelige ét samlet sted.

Frank nævner nogle tilretninger, han senest har udviklet. En forening har brug for, at medlemmerne kan ansøge om kontingentnedsættelse, i en anden forening skal medlemmerne kunne printe deres medlemskort ud, og en tredje forening har fået et turplanlægningsmodul, hvor de enkelte medlemmer kan oprette ture, som andre frit kan melde sig på.

”Det lyder ikke af så meget. Det at sætte en ny knap ind på en side, f.eks. i forbindelse med de udvidede kønskategorier, eller at der pludselig skal angives CVR-nummer på en formular, ser nemt ud. Men det har store konsekvenser for mit arbejde – det er jo alt det, der sker inde bagved og hvilke data, der skal knyttes til knappen og den videre behandling, der er komplekst. Det er det skjulte arbejde,” siger Frank.

Han fremhæver Dansk Blindesamfund som et eksempel på tilretninger, som nu er integreret i ComputerCamps standardløsning:

”Vi skulle tilpasse kursustilmeldingsmodulet, fordi du som blind kan have op til fire hjælpere, som skal kunne tilmeldes, og du skal kunne tilføje forskellige hjælpemidler, når du tilmelder dig. Og så er der selvfølgelig kravet om webtilgængelighed, som vi nu lever op til, så vores løsning er tilgængelig og brugbar for blinde og svagtseende. Det har vi efterfølgende integreret i standardløsningen – det er den slags knopskydning, der gør CAMP 365 bedre og bedre.”

Større medindflydelse og plads til gode ideer

Frank kom til ComputerCamp efter 20 år i finansbranchen. Han var træt af at være en lille skakbrik i et kæmpestort organisationsdiagram og ønskede sig en mindre arbejdsplads med mindre bureaukrati og smidigere arbejdsgange. Og det fik han:

”ComputerCamp var jo det rene cowboy-firma for mig, der kom fra Nets og Privatbanken. De store organisationer kræver, at alt er strømlinet og stringent – det er ikke så nødvendigt i en mindre virksomhed. Til gengæld mangler der måske noget metodik og standardiserede arbejdsgange – det kan jeg så bidrage med,” griner Frank og fortsætter:

”Kommandovejene er korte, og det er nemt at påvirke tingene. Du kan få lov til det hele, hvis du har lyst, og får du en god idé, så er det bare at gå videre med den.”

Det allerbedste ved at arbejde hos ComputerCamp er afvekslingen: ”Det meste af tiden skal vi være utrolig kreative og finde på smarte måder at løse kundens ønsker på – det er sjovt at udtænke nye løsninger, der gør noget meget komplekst simpelt at overskue. Men så er det også rart f.eks. at løse akutte problemer som en afveksling. Det er dejlig konkret at gå til.”

Rutineopgaver som at få læst forskellige undersøgelser, research og dokumentation, lægger Frank om eftermiddagen. Så har han formiddagen til den kreative proces og den stadige pingpong med kolleger og kunder. Men som udgangspunkt ved han aldrig, hvordan fordelingen bliver på dagen – opstår der hastesager, så er det altid dem, der bliver prioriteret.