Hvordan bruger I kunstig intelligens?

Teknologi |
05 feb, 2024

Frygten for, at kunstig intelligens kan bruges til at snyde og manipulere med, lige fra skoleopgaver til stemmeoptælling, er stor. Men den samme kunstige intelligens leverer værktøjer, som kan bruges til at gennemskue snyd, til at skelne mellem fake news og rigtige nyheder. Så som med så meget andet handler det om, hvordan vi bruger de nye værktøjer, ikke så meget om værktøjerne i sig selv.

Fakta er, at udviklingen inden for kunstig intelligens er i konstant vækst og udviklingen har potentiale til at transformere næsten alle aspekter af vores liv og arbejde. Det gælder om at holde sig opdateret med de seneste tendenser og teknologiske fremskridt men også at holde fast i vores kritiske sans og sunde fornuft.

Kan I få noget ud af at benytte kunstig intelligens i foreninger og medlemsorganisationer – eller er datasikkerheden for dårlig og risikoen for at kompromittere medlemmernes data for høj?

Det mener vi sagtens, at I kan og der er masser af fordele, I kan benytte jer af nu og i fremtiden. AI kan optimere og effektivisere jeres medlemsadministration på mange niveauer i organisationen og frigive tid og ressourcer, forbedre jeres datakvalitet og styrke medlemsservice og den strategiske beslutningstagning.

Deep learning og neurale netværk

Deep learning og neurale netværk er hjørnestenen i den kunstige intelligens. De gør det muligt for computere at analysere store mængder data og finde komplekse mønstre og sammenhænge. Og her er der virkelig noget at komme efter for jer som forening.

Kunstig intelligens kan forbedre jeres medlemsservice ved at automatisere opgaver og arbejdsgange. Det kan f.eks. være i form af chatbots, der står til rådighed døgnet rundt til at besvare medlemmernes spørgsmål. Med Microsofts Bing Chat Enterprise-løsning kan I skabe en mere interaktiv og effektiv kommunikation med medlemmerne.

Indenfor udviklingen af kunstig intelligens er der stort fokus på naturlig sprogforståelse og sproggenerering, som hele tiden forbedrer computernes forståelse af det menneskelige sprog – og resulterer i bedre chatbots, virtuelle assistenter og oversættelsesteknologier, som kan bedre medlemmernes oplevelse af jeres service. På hjemmesiden kan I også benytte intelligente søgemaskiner, der leder medlemmerne direkte til den information, de søger.

AI kan håndtere rutineopgaver som medlemsregistrering, opdatering af medlemsoplysninger og fakturering. Igen er det noget, der frigiver tid og ressourcer for medarbejdere i administrationen, så de kan bruge deres tid på mere service og medlemssupport.

Fremover vil I kunne rense og organisere medlemsdata automatisk og reducere risikoen for fejl og inkonsistens i databasen og dermed få et bedre beslutningsgrundlag. AI kan analysere medlemsdata og afsløre mønstre, I ikke selv har opdaget og levere værdifuld indsigt i medlemmernes adfærd og behov, som I kan bruge til at skræddersy tilbud og anbefalinger til den enkelte.

Også i faktureringsprocessen kan I minimere risikoen for fejl og forsinkelser. I kan analysere økonomiske data, forudsige fremtidige udgifter og indtægter og udarbejde mere præcise budgetter og strategier. Ved at analysere store mængder data får I input til rapporter og anbefalinger, som klæder ledelsen bedre på til at træffe informerede beslutninger.

Microsoft Cloud giver sammenhæng og adgang til alle medlemsdata i én løsning

Co-pilot er Microsofts AI værktøj til ”almindelige” brugere af Microsofts produkter. Det kan være som assistance til automatisk mail-svar, opstilling af Word-dokumenter, at udarbejde præsentationer eller arbejde med data i Microsofts cloud. Kodeordet her er Microsoft Cloud – for kun her har du sammenhæng med og adgang til alle dine medlemsdata i en og samme løsning.

I forhold til sikkerheden kan AI, gennem sin evne til at genkende mønstre, opdage og forebygge sikkerhedsbrud og beskytte både organisationen og medlemmernes følsomme oplysninger.

Sikkerheden skal være i top, før I giver AI-værktøjer adgang til at træne med jeres data, men det er jo ikke noget nyt. For at minimere risikoen for datalæk og sikkerhedshændelser skal I overholde best practice for datalagring og databehandling og have en klar sikkerhedspolitik for implementeringen.

I modsætning til at placere data i en åben AI som ChatGPT, hvor der er en potentiel risiko for misbrug, opererer Microsofts egne AI-løsninger som Co-Pilot og Enterprise i et lukket system, hvor jeres data er beskyttet, så jeres data ikke misbruges eller udsættes for risici.

Har du spørgsmål til brugen af AI, så tag endelig fat i mig for en snak på jph@computercamp.dk

Del opslag: