Derfor skal I have en ny foreningsløsning

Medlemssystem |
20 mar, 2023

Et forældet foreningssystem giver mange udfordringer i hverdagen. Det er både dyrt og ressourcekrævende, så selvom det er et stort projekt at implementere et nyt medlemssystem, er det hurtigt tjent ind.

Manglende overblik over foreningens medlemmer medfører alt for store udgifter til administration og kan gøre det svært at overholde foreningens budgetter. Har I medlemmerne liggende i flere databaser, mangler I overblikket, og kender I egentlig ikke det enkelte medlems interesseområde? Bruger medarbejderne for meget tid på kontingentopkrævning, opdatering af stamoplysninger, fejlretning og administration af kurser og møder? Sender I uhyrlige summer afsted til Nets hver måned og hvad med porto – er det stadig en stor post i jeres forening?

Det lyder dyrt… uforudsigeligt… og kan medføre en dårlig service overfor medlemmerne.

What to do?

Med et fuldt integreret medlemssystem får I styr på budgettet og slipper for uforudsete udgifter til medlemsadministration. Med medlemsoverblikket får I masser af måder at spare penge og ressourcer på med i handlen.  Og I kan tilbyde medlemmerne selvbetjening på hjemmesiden – en service, de efterspørger og noget, der kan reducere jeres ressourceforbrug væsentligt.

Jeres forening er helt speciel – men derfor kan I godt bruge en standardløsning

Jeres medlemmer og jeres forening er noget helt særligt, men medlemmernes krav og ønsker til foreningens sekretariat ligner de fleste andres. De ønsker nem og hurtig selvbetjening, fejlfri kontingentopkrævning, effektiv kursustilmelding og kompetent rådgivning.

Derfor giver det mening for jer som forening af gå efter en standardløsning, når I skal vælge medlemssystem.

Standard = økonomisk løsning med løbende udvikling

Vælger I en standardløsning fremfor en specialudviklet, får I et medlemssystem, der er udviklet med standardværktøjer på en standardplatform.

Der er flere brugere på en standardløsning, og flere bidrager derfor til udgifterne til vedligehold og videreudvikling. Derfor vil den være billigere end en specialtilpasset løsning. Både i anskaffelse og livscyklus. Samtidig nyder I godt af andres gode ideer. Andre brugere bidrager med input og inspiration til systemet – de kommer med ønsker til ny funktionalitet, som løbende tilføjes løsningen.

Flere kører på standardløsning – og det opfylder deres behov

CAMP 365 kører på Microsofts cloudbaserede platform Microsoft Business Central. Det betyder, at vi laver væsentligt færre tilretninger til systemet, fordi platformen favner så bredt, som den gør. Og det medfører, at de fleste af vores kunder kører på en ren standardløsning, der er billigere for dem – og meget nemmere i hverdagen.

De fleste kender nok problemet med at være ”fanget” i en løsning, som måske kører fint, men som er på en forældet programversion. Tidligere betød det kostbare opgraderingsprojekter, som ofte var lige så tidskrævende som en helt ny implementering. Med Business Central og CAMP 365 er det fortid. Opgraderinger og vedligeholdelse kører helt automatisk og er en del af det beløb, man betaler for brug af sin løsning. Det giver forudsigelighed og en betydelig nemmere hverdag.

Del opslag: