Tre store organisationer har skiftet medlemssystem

15 feb - 2017

Bibelselskabet, Danmarks Jægerforbund og Lederne Søfart har udskiftet deres gamle medlemssystemer med et nyt fra ComputerCamp. Det giver dem en mere effektiv administration med mindre dobbeltarbejde, smartere medlemskommunikation samt bedre overblik over foreningens medlemmer og økonomi.

Bibelselskabet

– har siden nytår anvendt en CAMPridge løsning fra ComputerCamp, som er fuldt integreret med Dynamics AX økonomisystem. Formålet er at sikre en effektiv drift og administration med mindre dobbeltarbejde i sekretariatet, som tæller 23 ansatte. Dels at forbedre mulighederne for smart digital kommunikation med de omkring 4.000 medlemmer på en fremtidssikret platform. Bibelselskabet har i udstrakt grad valgt kun at bruge de standardfunktioner, der i forvejen ligger i CAMPridge. Derfor har det ikke været nødvendigt at foretage særligt mange fordyrende tilretninger. Bibelselskabet er en frivillig forening, som omsætter for 30 millioner kroner årligt. Foreningens formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug. Bibelselskabet støtter også internationalt bibelarbejde og fungerer som både forlag, brancheforening og boghandel.

Danmarks Jægerforbund

– har ligesom Bibelselskabet indført en CAMPridge medlemsløsning, der er fuldt integreret med forbundets Dynamics AX økonomisystem. Tidligere har Danmarks Jægerforbund haft udfordringer med at få sit Dynamics AX system til at tale sammen forbundets CRM-system. De problemer er nu løst. Med 55 ansatte, 862 lokale jagtforeninger og 92.237 medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur.

Lederne Søfart

– er gået i gang med at bruge ComputerCamps online medlemssystem, der hedder CAMPonline. Brugerne skal blot indtaste brugernavn og password i deres browser for at komme ind i systemet. I dette online medlemssystem er der ikke mulighed for at lave tilretninger. Til gengæld er der mange muligheder for at vælge ekstra funktionalitet. ComputerCamp står for al drift og hosting, og systemet er let at gå til. Lederne Søfart er en landsdækkende fagforening for styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer, maskinmestre, havnefolk, lodser og en række faggrupper inden for det maritime erhverv.

Medlemssystemet CAMP 365

Du kan læse mere om medlemsystemet CAMP 365 fra ComputerCamp her