Træffer jeres forening sine beslutninger på et validt grundlag?

04 feb - 2020

Bruger dine medarbejdere deres tid optimalt – på ting, der kommer medlemmerne til gode og skaber værdi for foreningen? Eller på en masse administration og på at opspore data om medlemmerne, fx til afrapportering overfor bestyrelsen? Data som I måske alligevel ikke kan stole på…

Hvis foreningen baserer beslutninger eller nye tiltag på data, der ikke er valide, kan det få alvorlige konsekvenser for både strategien, økonomien og medlemstallet.

Mangler du overblikket?

Mange foreninger har data om medlemmerne liggende i flere systemer, ofte også ude hos lokalafdelingerne, som selv opdaterer. Men det betyder, at I ikke umiddelbart kan stole på jeres oplysninger om medlemmerne, for I ved ikke, hvilke datasæt, der er opdaterede og hvilke, der er forældede.

Det kan være svært at danne sig overblik over medlemmerne, når du skal lave rapporter til bestyrelsen. Og det tager utrolig meget tid for både dig og dine medarbejdere at trække oplysninger ud af flere forskellige systemer – og måske endda excelark – og forsøge at validere dem. Med den risiko, at I ikke får det hele med, og at de oplysninger, du går videre med, ikke er opdaterede eller fyldestgørende.

Det er tid, I kunne bruge bedre på udvikling af nye aktiviteter eller servicering af medlemmerne – opgaver som nok også vækker mere begejstring blandt dine medarbejdere end banal administration.

Et medlemssystem er mere end bare en oversigt over dine medlemmer

Oplysninger om medlemmerne skal være korrekte, opdaterede og nemt tilgængelige. Når I har alle data liggende ét sted, ved I, at jeres data er korrekte, og I kan agere ud fra dem. Det giver en god mavefornemmelse, når du ved, at de data, du bygger rapporteringen til bestyrelsen på, er valide.

Med et professionelt medlemssystem fra ComputerCamp kan du nemt hente alle typer oplysninger ud af systemet og præsentere dem i overskuelige visninger, som du kan sende videre. Du slipper for selv at lave grafer og cirkeldiagrammer – i stedet kan du lynhurtigt og nemt trække pæne og korrekte oversigter ud i netop den form, du og bestyrelsen foretrækker.

Vil du også være sikker på dine data? Og vil du kunne præsentere dem i overskuelige og korrekte rapporter – som ikke stjæler tid fra de vigtige opgaver? Så skal du tage fat i Søren Meldgaard 31 47 03 23 eller sme@www.computercamp.dk og få en snak om et professionelt medlemssystem.