Søren Meldgaard

Som salgschef hos ComputerCamp, gennem de seneste 10 år, har Søren Meldgaard haft utallige dialoger med Danmarks foreninger og frivillige organisationer.

Kunderne skal have det bedste beslutningsgrundlag og en god mavefornemmelse

I snakken med foreningerne skal Søren forstå og tale ind i mange forskellige agendaer – der er ofte flere aktører involveret lige fra topledelse og bestyrelse til specialister og brugere. I løbet af et år er han i kontakt med mere end 300 organisationer i branchen – og er derigennem helt opdateret på Foreningsdanmark og markedet for foreningssystemer.

Søren gør en dyd ud af at vejlede, inspirere og motivere kunderne i dialogen om at digitalisere manuelle processer, sikre integration mellem systemer og gøre IT mere intuitivt. Med en åben dialog, sørger han for at fjerne en eventuel usikkerhed, der kan være ved at implementere en ny løsning. 

Nøgleordet er tålmodighed. En beslutningsproces om en ny foreningsløsning kan nemlig være lang og omfattende, og det er helt fint: ”For mig handler det om at give foreningerne det bedst mulige beslutningsgrundlag – de skal have en god mavefornemmelse.” Uanset udfaldet af dialogerne, er det vigtigt for ham, at foreningen sidder tilbage med en opfattelse af ComputerCamp som en troværdig leverandør.

Ikke den typiske sælger

Derfor er Søren heller ikke den typiske, anmasende sælgertype, der tydeligvis har fokus på at proppe mest muligt ned i halsen på kunden. Det er altafgørende for ham ikke at være ”spammende” i sin kontakt med kunderne. I stedet sørger Søren for at holde sig orienteret på markedet, kende den enkelte forenings behov, og løbende at tage kontakt til kunderne – når det giver mening.

Ligesom resten af ComputerCamp er han ”foreningsnørdet” og har en personlig og oprigtig interesse i foreningerne. Han ved, hvilke digitale løsninger, der kan løse foreningens forretningsbehov, og hvordan de kan være med til at udvikle foreningens potentiale. Søren har altid arbejdet med IT-løsninger og i mere end 14 år med foreningsløsninger – de seneste 10 år hos ComputerCamp. Her er alle medarbejdere og kompetencer samlet fysisk ét sted, i Frederikssund, og det giver nogle klare fordele:

”Al ComputerCamps know how er samlet inhouse, det gør at der er stor vidensdeling og sparring på kryds og tværs af virksomheden,” slutter Søren.