1346 – Vis e-mail m.m.
I skærmbilledet ”Nyhedsbrev modtager” er der tilføjet disse felter:
Billede1.png
I funktionen ”Synkroniser nyhedsbreve” er det nu muligt at vælge hvilket nyhedsbrev der skal synkroniseres:
Billede2.png
Det er nu muligt fra skærmbilledet ”Nyhedsbreve modtagere” at afmelde en modtager:
Billede2.png
For debitorer kan man nu se hvilke nyhedsbreve debitor modtager ved at klikke:
Billede4.png
Samme mulighed for skærmbilledet ”Debitorkort”.
Derudover er Infolog for funktionen ”Tilføj/fjern modtagere” udvidet med information om hvilke parametre der blev anvendt.
1356 – Rapport 6194771 får fejl.
Fejl meddelelse for rapporten ”Synkroniser nyhedsbreve” er udvidet med mere information.
1379 – Tilmeld/afmeld modtagere.
Man kan nu angive filter datoer i dialog, som f.eks. den aktuelle BC arbejdsdato (Workdate). Denne udfyldes automatisk ved gentagende afvikling af opgave i plan:
Billede5.png
1389 – Tilmeld/afmeld modtagere.
Tilmeld/afmeld modtager funktionen til BC nyhedsbrev lister, sender en mail med en vedhæftet CSV fil til den person som afvikler funktionen.
Den CSV fil indeholder hvem som er tilmeldt eller afmeldt nyhedsbrev listen.
CSV filen manglede linjeskift, det er nu fixet.
1309 – Ændring af fejlmeddelelse.
Der er ændret fejlmeddelelse for 2 fejlkoder (404 & 422), når der fejles ved synkronisering af nyhedsbreve.
1354 – WebService-dokumentation.
API dokumentation (OpenAPI filer) er nu tilgængelig for C365N API services. Kan anvendes i Swagger og VS Code (med swagger viewer extension installeret).
Billede1.png
Dokumentationen henvender sig til udviklere der skal udvikle front_end løsninger baseret på service API i C365N. Dokumentationen (OpenAPI filerne) kan rekvireres fra CAMP, og vil løbende blive opdateret, når nye releases af C365N frigives.
1235 – Forbedringer.
”Debitornr.” vises nu i ”Nyhedsbrev modtagere” skærmbilledet og man kan filtrere på det.

Derudover kan man i ”Synkroniser nyhedsbreve” nu filtrere på relations type og nummer.
F.eks.: Relations type Kunde og debitor D00200:
Billede1.png
I ovenstående eksempel vil synkronisering kun blive udført for debitor D00220.
Billede2.png

1232 Tilføj/fjern modtagere.
For ”Nyhedsbreve” er der nu en knap ”Tilføj/fjern modtagere”. Med denne kan man for et nyhedsbrev tilføje eller fjerne modtagere:
Billede3.png
Parameteren ”Bevar eksisterende afmeldinger i nyhedslisten”:
Denne er kun relevant i forbindelse med tilmeldinger og kan anvendes til at sikre, at modtagere som har afmeldt sig ikke tilmeldes igen.