1424 – Opkrævningsarkiv

Det er nu muligt, at overføre gamle opkrævninger til et arkiv, hvis tabeller fylder mindre i databasen.
Ved søgning efter "opkræv arkiv" vil man få 2 nye menupunkter at se:
Opkrævningsarkiv – som indeholder de arkiverede opkrævninger.
Arkiver opkrævninger – som bruges til at arkivere opkrævninger.

1414 – Rettelser i mail felter Member

Finpudsning af E-mail felter – herunder dubletfelter og bedre tekster for Taksonomi og Community kuberne.

1435 – Opret/ophør medlemsabonnementer

Kørsel til masse oprettelse og/eller ophør af medlemsabonnementer.

Fremsøges som
image.png

Medlemmer som behandles i denne kørsel identificeres ved hjælp af en valgt regel og så kan man oprette/ophøre abonnementer ved hjælp af de indtastede værdier i dialogen.

Her et eksempel på hvad det kan bruges til, hvis man ex. skal skifte et abonnement ud med et andet:
image (2).png

1412 – Undgå at godkende opkrævninger

Det er nu muligt at undgå at skulle godkende opkrævninger ved at markere i et nyt parmeterfelt Undgå godkendelse af opkrævninger

image.png

Hvis parameteren er slået TIL vil opkrævning blive født med status ‘Godkendt’ i stedet for ‘Dannet’.
Hvis parameteren er slået TIL kan man således springe ‘Godkend opkrævninger’ over.
Hvis parameteren er slået TIL vil både en dannet og en godkendt opkrævning kunne redigeres.
Hvis parameteren IKKE er slået til vil en godkendt opkrævning ikke være redigerbar men låst og skal genåbnes for at kunne redigeres (som hidtil).

1434 – Tekstfelter på opkrævningsjournal

image (4).png

Notifikationsfelt på opkrævningsjournalen udgår.
Evt. manuelt angivet værdi vil ved opgradering blive tilføjet i slutningen af "Supplerende opkrævningsbeskrivelse" så det ikke mistes.

"Supplerende opkrævningsbeskrivelse" overføres nu til "Arbejdsbeskrivelse" på bogførte salgsfaktura/kreditnotater og kan i FarPay opsætningen opsættes at blive vist (sendt til Farpay);

image (2).png

"Supplerende opkrævningsbeskrivelse" er tilføjet opkrævningsfaktura-rapport og kan anvendes ifm. udskrift.
Kontakt CAMP hvis man ønsker dette.

1447 – GDPR change log filter

En fejl i overførsel af filtre til ændringsloggen, der bevirkede, at flere poster end ønsket kunne blive slettet ved kørsel af GDPR anonymisering, er blevet rettet.

1450 – Leveranceid påvirkes også af type og år

Leveranceid i indberetningsfiler blev tidligere konstrueret alene ud fra dannelsestidspunktet. Det betød at hvis man var lidt hurtig på tasterne og fik dannet 2 filer indenfor samme minut på 2 forskellige indberetningstyper eller 2 forskellige indberetningsår, så vil de få samme leveranceid.
Nu indgår både indberetningsår og -type i opbygningen, således at filer som skal sendes til SKAT altid vil have et unikt leveranceid.

1438 – API til opgavekøposter

Der er oprettet en API service, så man kan opsætte overvågning af opgavekøen i PowerAutomate.

1458 – flere integrationsmuligheder genindmeld

Flere integrationsmuligheder som gør det muligt by extensions, at styre hvordan og hvad som skal genaktiveres ved genindmeldelse. Dette vedrører abonnementer, communities, udvalg, tillidshverv

1428 – Medlemskube – Felter til udført ind- og udmeldelse

Medlemsabonnementskube er beriget med nye felter for hvornår man har udført henh. ind- og udmeldelse for medlemmet og start- og slutdato for medlemsabonnementet:
image.png

Bemærk: oplysningerne kommer fra ændringsloggen, dette kræver derfor at ændringsloggen er aktiv og gælder kun fremadrettet.

1370 – Teams integration

Det er nu muligt, at markere communities til oprettelse i Microsoft Teams. Communitiet vil derefter blive oprettet som et privat team i samme tenant som Business Central og de tilknyttede medlemmer oprettes som gæster i teamet.
Alle teams vil blive oprettet i Microsoft Teams med den samme ejer.
Synkroniseringen med Microsoft Teams kræver, at man opsætter teamejeren med en bruger, som har en licens til Microsoft Office.

1464 – Opret og rediger communities

API servicen til communities tillader nu også skrivning.

1372 – Opret nyt medlemsabo. hvis det gamle er spærret.
Hvis et eksisterende medlem forsøgte at tilkøbe/genindmelde sig via eksterne ændringer og medlemmet i forvejen havde et ikke-ophørt, dog spærret medlemsabonnement svarende til medlemsgruppen’s abonnementer, da blev der ikke oprettet et nyt medlemsabonnement.

Denne fejl er nu rettet.

1394 – Advarsel ved Regler/Betingelser
For skærmbilledet ses nu denne advarsel:
1394.png
1337 – Opret ny medlem/skift af medlemsgruppe
Abonnementsopsætningen for medlemsgruppen respekteres nu mht. om de nye medlemsabonnementer skal opkræves eller ej.
1393 – GDPR anonymisering.
Anonymisering af flere medlemmer med opkrævninger, anonymiserede kun opkrævningerne for det sidste medlem der blev behandlet. Dette er nu rettet.
Det anbefales at anonymisere tidligere anonymiserede medlemmer igen.
1376 – Regler.
Man kan nu opbygge regler som er mere end max. 250 tegn i alt – grænsen er nu 2.048 tegn.
1387 – GDPR.
Hvis man havde inkluderet data fra denne tabel i sin opsætning:
1387.png
kunne man ikke anonymisere en kreditor. Dette er nu rettet.
1335 – CPR adresser.
Infolog i forbindelse med indlæsning af CPR adresser forbedret – nu ses til sidst:
1335.png
1397 – Medlemsgruppe skift.
En fejl i forbindelse med medlemsgruppeskift hvor man så:
1397.png
er nu rettet.
1398 – Ind og udmeldelse.
Knapperne til Ind- og Udmeldelse er nu tilføjet til medlemsoversigten:
1398.png
1380 – Opkrævning feltet Udskrives.
En fejl i forbindelse med felterne “Udskrevet” og “Antal udskrevet” for opkrævninger med markering for ”Bogføring ved indbetaling” som blev sendt ud via e-mail eller udskrift er nu rettet.
1392 – Kreditor udtog.
Rapporten ”Kreditor – kontokort” er blevet udvidet til at inkludere kreditoradressen, så man kan sende udtog med posten i en konvolut.

Kontakt CAMP for at få det nye layout.

1404 – Udmeldelses årsag.
I forbindelse med udmeldelse initieres i dialogen udmeldelsesårsagen med indmeldelseskilden fra medlemskortet – dette er nu rettet.
1407 – Notat på udvalgsposter.
Feltet ”Notat” er nu udvidet til at være en multi-linie felt og kan indeholde op til 2.000 tegn.
1411 – Medlemsabonnement kube.
CVR-nr. er tilføjet medlemsabonnements kuben.
1375 – Tillidshverv ved jobskifte.
Hvis et medlem har ikke aktivt tillidshverv for et aktivt jobkort og man har denne opsætning i CAMP 365 opsætning:
1375.png
og der blev oprettet et nyt aktivt jobkort (og derved blev det forrige afsluttet), blev en dialog ang. det forrige jobkorts tillidshverv vist. Dette er nu rettet.
1419 – Kube Medlemsabonnement.
Ny kolonne tilføjet: ”Alder”.
1405 – Kube Taksonomi.
Nu opdateres feltet ”Kommentar” – når man danner data for Taksonomi kuben.
1415 – Aktivér medlemsgruppeskift.
Funktion blev altid afviklet for gruppeskift indtil d.d. og respekterede ikke angive dataformel:
1415.png
Dette er rettet.
1432 – Taksonomi kube.
Medlemmets aktive kontingentgruppe er tilføjet.
Den beregnes ud fra BC arbejdsdatoen og de kontingentgrupper som er registreret for medlemmet.
1420 – Overfør til NemKonto.
Hvis man havde bankkontoposteringen på en linie for sig, fik man førhen meddelelsen: ”Kontotypen for konto DB1 er ikke debitor”. Dette er nu ændret til: ”Kontotypen for konto DB1 er ikke debitor og vil ikke blive skrevet i filen”.

Det er nu muligt at forhindre, at der dannes en NemKonto fil flere gange fra en Finanskladde.

Dette sker via ”CAMP 365 opsætning” på fanen ”NemKonto” i feltet ”Brug markering ”Sendt” til NemKonto” – hvis dette felt er aktivt, kan man kun danne én fil. Er feltet ikke aktivt, kan man danne NemKonto filen flere gange.
1420.png
Hvis man ikke må danne NemKonto filen flere gange og forsøger igen, får man meddelelsen: ”Der er ingen poster i overførslen til Nemkonto, da de allerede er udtrukket i Nemkonto fil.”

1383 – Kontingentgruppeskift ved genindmeldelse.
Det sikres at det kontingentgruppeskift som oprettes ved (gen)-indmeldelse dækker hele opkrævningsperioden for de abonnementer som samtidigt oprettes.
Dvs. hvis der indmeldes per 15/02 og der oprettes et abonnement som skal opkræves for periode 01/01-31/03, da vil der nu være et kontingentgruppeskift som starter 01/01.
1341 – Slette flere medlemsabo. på en gang.
Det er nu muligt i dette skærmbillede:
1341.png
at slette flere medlemsabonnementer. Selvfølgelig forudsat at de kan slettes
1350 – Licensvalidering.
Fremover vil licensen til CAMP’ APPs blive valideret automatisk. Dette sker første gang en side i APP’en åbnes i en session.
De aktive licenser vil jævnligt blive gemt i databasen i BC. Dermed vil licensvalideringen ikke få betydning for svartider.
Hvis licensen er ændret, kan man på siden “CAMP 365 Licensopsætning” opdatere licensen. Efter man har logget ud og ind igen er den nye licens aktiv.
1406 – Udvalg – taksonomi.
For Udvalg er det nu muligt at tilknytte taksonomi og man kan også søge efter udvalg med en bestemt taksonomi:
1406.png
1373 – Indberetning til SKAT.
Det er nu muligt i skærmbilledet ”Indberetning”, at se om der for medlem er markeret for ”Undlad indberetning”:
Billede1.png
1360 – Indberetning til SKAT.
Man kan nu i forbindelse med 1. indberetning diktere at der skal indberettes 0,00. Derudover indberettes der ikke negative tal for 1. indberetning.
1371 – Indberetning til SKAT – velgørende foreninger.
Hvis man havde flere, ikke betalte opkrævninger for året efter indberetningsåret, blev 1. beregning ikke korrekt. Dette er nu rettet.
1377 – Opkrav udskrivning.
Hvis medlem har en negativ gammel saldo (foreningen skylder medlem) som er mindre end det som opkræves, blev FIK-information forkert. Dette er nu rettet.
1352 – Rollecenter Medlemsadministrator.
En fejl i dette diagram vedr. ”Ukendt medlemsgruppe” er rettet:
Billede2.png
1325 – Debitorposter Søg efter poster.
Man kan nu for debitorposter, som er overført til FarPay, søge og finde posterne ved at klikke “Søg efter poster”:
Billede3.png
Det var ikke tidligere muligt.
1077 – Medlemskortet Ind- og udmeldelse.
Felterne: “Indmeldt” og “Udmeldelsesdato” er nu låste (kan ikke vedligeholdes. Man skal i stedet for anvende knapperne “Indmeldelse” og “Udmeldelse”:
Billede4.png
1273 – Periodisering af opkrævninger
Det har længe været et ønske, at få mulighed for automatisk finans periodisering af opkrævninger.
Det er nu muligt at få periodiseret med udgangspunkt i et abonnement og de periodedatoer som findes på opkrævningslinjerne, når abonnementet opkræves