1421 – Aktiv mail på skærmbilledet Poster

Deltagerens mail felt tilføjes på arrangementsposter

1259 – dobbelt dialog.Fjern uanvendt kode

Camp 365 Event er nu klar til at imødekommer release 24 som kommer i april 2024, hvor en post/record skrives efter hver feltændring i en side og ikke som tidligere kun når post/record/side forlades.

Ved flytning af en deltager til et arrangement med priser, vil nedenstående fejl komme, såfremt der enten ikke kan tildeles prislinje eller bruger afviser venteliste
%1 %2 er ikke registreret på arrangement grundet manglende pris eller afvist venteliste

En deltager hvor ingen bilagslinjer medtælles i totaler kan nu aktiveres og vil heller ikke være årsag til at deltageren kommer på venteliste. Bemærk der kan være andre årsager til at der ikke kan aktiveres eller at deltager havner på venteliste.

1413 – rettelser i mail felter Event

Finpudsning af E-mail felter i arrangementskube og deltageroversigt, herunder felttyper og bedre tekster.

1468 – betalt og GLN

Nye felter i API webservice til deltagere, som angiver om alle bilagslinjer er betalt og til angivelse GLN

1342 – Tilmeldinger uden login
Der kan nu filtreres på ”Ansvarlig person”
1272 – Webservice-dokumentation
API dokumentation (OpenAPI filer) er nu tilgængelig for CAMP 365Event api services. Kan anvendes i Swagger og VS Code (med swagger viewer extension installeret).
Billede1.png
Dokumentationen henvender sig til udviklere, der skal udvikle front_end løsninger baseret på service apiet i CAMP 365Event. Dokumentationen (OpenAPI filerne) kan rekvireres fra CAMP, og vil løbende blive opdateret, når nye releases af CAMP 365Event frigives.
1094 – Flere filtermuligheder ved find deltager
Der er nu tilføjet en ekstra filter mulighed under ’Find arrangementsdeltagere’.
Billede2.png
1306 – Fakturadato oprettelse af arrangementsjournal.
Nu respekteres disse:
Billede1.png
1321 – Online betaling – Er faktura betalt?
Man kan nu for online betaling se om tilmeldingen er betalt:
Billede2.png
1278 – link til bekræftelsesmail.
Klik her vil nu for tilmeldingen åbne siden bekræftelsesmail:
Billede1.png
1290 – Posterings tekst.
Der er rettet således, at for finansposter og debitorposter er feltet ”Beskrivelse” nu opbygget af den faste tekst ”Arrangementsfaktura – ”efterfulgt af arrangementsnummer.
Eks. For arrangement 000003:
Billede2.png
1275 – Bilagstype.
Nu sættes den rette ”Bilagstype” for finansposterne: ”Faktura” for fakturering og ”Kreditnota” for kreditering.
1295 – Afmelding, refunder og refundering.
En fejl i forbindelse med refundering er nu rettet. Man kan i dag ikke refundere, hvis der er prislinjer som ikke er faktureret og bogført.
1304 – Opret arrangementsjournal.
En fejl i forbindelse med afvikling i plan af ”Opret arrangementsjournal(er)” er nu rettet.
1305 – Arrangement bogføringsjournal standard e-mail indhold.
Rettelse 1190 fra release 23.0 er rullet tilbage.
1233 – Udskriv ikke.
Nu respekteres denne markering:
Billede1.png
Prislinjer uden markering udskrives ikke på faktura.
1238 – Markering for betalt.
Denne markering:
Billede2.png
tager nu hensyn til prislinjer med en 0,00 pris.
Med andre ord: Prislinjer på 0,00 indgår ikke mere i kriteriet om markering sættes. De er altid betalt.
1217 – Påmindelse.
Denne funktion er ikke mere tilgængelig:
Billede3.png
Brug den ”gule” i stedet for.
1190 – Arrangement bogføringsjournal standard e-mail indhold.
Under ”Arrangementsopsætning”/”Email tekster” kan man nu definere en standard tekst til faktura e-mail.
Man kan angive wildcards:

  • %1 – Fakturakontonavn
  • %2 – Faktura nr.
  • %3 – Forfaldsdato
  • %4 – Betalingsinformation – FIK-linien
  • %5 – Fakturabeløb
  • %6 – Emne

Det er også muligt at angive HMTL kode.

1258 – Opret journaler.
Dette er nu muligt at afvikle ”Opret journal(er)” i plan:
Billede4.png
1241 – Har deltaget i arrangement med type.
Det er nu muligt i medlemsoversigten at finde medlemmer som har deltaget i arrangementer med bestemt type i et bestemt dato interval.
Eksempel: Find alle som har deltaget i Web arrangementer i sept. 2023:
Billede5.png
1160 – Søgning efter poster.
Søgning efter poster:
Billede1.png
Fejlede hvis debitorposten var for en arrangements samlefaktura – dette er nu rettet.
1102 – Arrangements bekræftelser.
Der sendes nu bekræftelser for tilmeldte, selvom de tidligere har fået en bekræftelse om venteliste.
1170 – Nyt ansættelses sted for tilmeldte.
Hvis den tilmeldte får et nyt ansættelsessted og der kun er fremtidige ufakturerede tilmeldinger som ikke betales af medlemmet selv og hvor tilmeldingens priserne er 0,00 – så får man ikke mere oplysningen:
Billede2.png
1175 Arrangementskube.
De 5 tekst felter og de 2 koder fra medlemmet er tilføjet. Felterne ”Faktureres til medlemsnr.” og ”Faktureres til medlem, navn” er også tilføjet.
1186 – Sende e-mail arrangement bogføringsjournal.
Det forsøges nu ikke at sende en e-mail hvis ”Fakturerings emailadresse” er tom.
1194 – Samlefakturering.
En fejl i forbindelse med. samlefakturering er rettet således at der samlefaktureres korrekt.
1151 – Rollecenter.
Der er for rollecenter ”Arrangementsadministrator” tilføjet dette:
Billede3.png
1057 – Rapportvalg.
Dette udgår:
Billede4.png
Erstattes af:
Billede5.png
1136 – Oprydning Online betalinger.
Der er nu en knap til oprydning i Online betalinger:
Billede6.png
Hvis betaling ikke er gennemført, vil tilmeldingen blive slettet. Der sættes en status i feltet på onlinebetalingen: ”Fjernet grundet manglende betaling”.
1048 – Ikke fakturerede deltagere.
Nu vises ”Ansvarlig person” i skærmbilledet: ”Ikke fakturerede deltagere”.
1111 – Quick tilmelding og GLN.
Nu overføres GLN nr. fra medlemskortet til tilmeldingen, hvis man anvender Quick-tilmelding.
1115 – Tilmelding fra fil.
En forkert meddelelse om at pris mangler er rettet
1117 – Arrangementskube.
En fejl i forbindelse med opdatering af ”Arrangementskube” er rettet.
1066 – Sidste plads.
En fejl i forbindelse med tilmelding fra Web og hvor der kun var præcis én plads tilbage, havnede tilmeldingen på ventelisten. Dette er nu rettet.
1120 – Fakturaer sendt på tilmeldingen.
Fra deltagerkortet for denne funktion:
Billede1.png
er en fejl rettet, så denne funktion nu fungerer.
1147 – Rollecenter.
Arrangements rollecentret vises nu korrekt på engelsk.
1059 – Online betaling.
På ”Arrangement-deltagerkort” er der tilføjet en ny feltgruppe- ”Onlinebetaling”:
1058 – Ændringslog.
For skærmbillederne: ”Arrangementsoversigt”, ”Arrangementskort”, ”Arrangement deltageroversigt og ” Arrangement-deltagerkort” er tilføjet menupunkt ”Postændringer” som vil vise de poster, som findes i ændringsloggen for det aktuelle arrangement eller deltager.
929 – Refunder og refunder deltager.
Hvis man afmelder en deltager og deltageren samtidig skal have en kreditnota er der nu tilføjet nedenstående funktionsknap.
Billede2.png
Ved aktivering af knappen afmeldes den aktuelle deltager og der oprettes og bogføres samtidig en kreditnota på tidligere fremsendte fakturaer.
Hvis deltageren endnu ikke har betalt skal man dermed ikke foretage sig yderligere. Dermed undgår man at skulle åbne arrangementsbogføringsjournalen for at lave kreditnotaen manuelt efter man har lavet afmelding af deltageren.
1007 – Fakturakonto e-mail.
Hvis fakturakonto har en fakturerings e-mail sat op for ”Arrangementsfaktura” (under Dokumentlayouts) anvendes nu denne og ikke mailen fra fakturakontoens medlemskort.
997 – Finans og debitor poster.
Beskrivelsen for finans og debitor poster er nu ”Arrangementsfaktura – xxx” – hvor xxx er arrangementsnummeret.
989 – Arr. kube.
Arrangementskuben er udvidet med feltet ”Medlemmets lokalforening refererer til”.
1010 – Arr. Faktura fra debitorposter.
Ved anvendelse af funktionen ”Søg efter poster” er det nu muligt for en arrangements faktura, at komme direkte til arrangementsjournal posten ved at klikke på linien her:
Billede1.png
921 – Afmelding fra Web.
Et nyt felt, om hvornår deltageren bad om at blive afmeldt, er tilføjet ”Arrangement deltageroversigt”: ”Afmelding ønsket dato”.
1003 – Ny oprettet medlem blev tilmeldt.
En fejl i forbindelse med oprettelse af nyt medlem som blev tilmeldt et arrangement, er nu rettet.
Bemærk: Forudsætter installation af CAMP 365 Connect Your Organisation rel. 21.6.
927 – Automatisk overførsel fra venteliste.
Hvis der er ledige pladser og der for arrangementet er markeret i det nye felt ”Automatisk overførsel til venteliste”, så vil den nye funktion: ”Automatisk overførsel fra venteliste” overføre tilmeldinger fra venteliste – de ældste først. Funktionen kan også afvikles i plan.
998 – Bekræftelse eller påmindelse.
Det er nu muligt at inkl. Deltager navn i arrangements bekræftelser og påmindelser. Kontakt CAMP hvis dette ønskes.
1024 – Arrangements bekræftelser.
Der kan nu også sende arrangements bekræftelser ud for tilmeldinger uden login. Filter for funktionen skal ændres til:
Billede2.png
Funktionen sikrer selv at deltager har en e-mail.
1008 – Opdater priser.
Funktionen ”Opdater priser” er udvidet til også at opdatere tilmeldinger mht. om en pris skal medtælles som deltager eller ikke. Kun ikke fakturerede prislinier opdateres.
919 – Aktiverdeltager fra venteliste.
Man kan nu markere flere deltagere og aktivere dem samtidigt,
963 – Ændring af pris som er anvendt.
Hvis man ændrer en pris som er anvendt, vil man nu se en meddelelse: ”Husk evt. at opdatere priser på tilmeldte deltagere -> Handlinger, Opdater priser”.
987 – Skifte arrangements nr.
Man kan nu på ”Arrangementsoversigt” via ”Rediger liste” skifte arrangements nummer.
984 – ”hop” til medlemskortet.
Mange steder er det nu rettet, at man ser ”Medlemskortet” ved klik på medlemsnummer.
940 – Arrangementer – mail.
En rettelse for ”Arrangementskort” og disse funktioner er gennemført, så der sendes mail til alle og ikke kun én.:

  • Mail til alle
  • Mail til tilmeldte
  • Mail til venteliste
  • Mail til afmeldte