Her er Gert

Gert er chefkonsulent hos ComputerCamp og har i næsten 24 år arbejdet med løsninger til din forening.

24 år – så ved man et og andet om foreninger…

Hvis du kender ComputerCamp, kender du højst sandsynligt også Gert Lauridsen. I næsten 24 år har han arbejdet med foreninger i alle afskygninger hos ComputerCamp og er lidt af en ”foreningsguru”. Faktisk siger han selv, at han ved alt om foreninger og uddyber: ”For andre er foreningerne bare en biting i et større setup, men for ComputerCamp er det vores eneste fokusområde – derfor tør vi godt kalde os eksperter.”

Gert sidder især med de større, komplekse projekter. Og det sker i tæt samarbejde med kunden – Det er nærmest som at starte nyt job og nye kolleger, griner Gert: ”Vi arbejder jo fokuseret sammen, og jeg skal sætte mig grundigt ind i den nye forening og dens processer – og i de medarbejdere, der skal arbejde videre med CAMP 365. Det handler om at få bygget tillid op, så vi får en god ping-pong og et konstruktivt samarbejde.”

Når Gert starter en ny kunde op, er han med fra den første undersøgelsesfase, implementering og drift. Og han slipper ikke grebet igen – nogle foreninger har han samarbejdet med i 20 år. Samarbejdet skal gerne være så tæt, at kunderne kommer til ham, når de skal have vendt en problemstilling eller overvejer ny funktionalitet i foreningen.

Det er selvfølgelig ikke Gert alene, der står for den enkelte kunde. Foreningen og ComputerCamp sammensætter et team, som arbejder agilt med at identificere foreningens processer og behov og implementerer foreningsløsningen. Den agile arbejdsproces og det tætte samarbejde sikrer et effektivt forløb, som inddrager alle interessenter.

I grundtræk er de fleste foreninger ret ens og har mange fællestræk – også når de udefra kan se meget forskellige ud. Det er derfor, ComputerCamp arbejder med en standardløsning, der kan matche 90 procent af de behov, foreningerne har. De resterende 10 procent bliver så tilpasset den enkelte forening.

Derfor vil Gert gerne starte samarbejdet med kunderne tidligt i processen: ”De behøver ikke en udspecificeret kravsspecifikation om, at de har brug for integration mellem økonomisystem og medlemssystem eller til nyhedsbrevssystemet. Det er standard for foreningerne, og det ved vi godt! Så hellere bruge tiden og ressourcerne på at identificere de 10 procent, som er særlige for netop denne forening.”

Noget af det, der gør rigtig ondt på mange foreninger, er manglende automatisering og digitalisering, fortæller Gert – foreningerne bruger alt for meget tid på manuel håndtering af deres forskellige systemer.

Der er sket meget hos foreningerne og hos ComputerCamp på 24 år, og Gert nyder at være en del af en stadig udvikling. For tiden er hans fokus på den unge generation – både som kolleger og samarbejdspartnere og som målgruppe for foreningerne.

”De ser på tingene på en helt anden måde og har andre krav til samarbejdet og til deres forening. Det er vi nødt til at tilpasse os – det skal foreningerne være meget obs på. Og personligt synes jeg, det er en fornøjelse at arbejde med de unge!”