Kan du stave til GDPR?

18 feb - 2020

Måske er du træt af at høre om GDPR og af hele den hype og panik, der herskede, da opmærksomheden så massivt fokuserede på de nye regler for behandling af data i virksomheder og organisationer. Og måske er jeres forening godt på vej til at være GDPR-compliant?

Og måske er I ikke…

Selvom I har arbejdet med GDPR gennem de seneste år, ligger der stadig et stort organisatorisk og teknologisk arbejde i at forblive GDPR-compliant – og i at sikre sig, at alle processer er på plads.

Hele hensigten med GDPR-forordningen er, at I skal passe på medlemmernes persondata. De mange krav til dokumentation af, at I overholder reglerne, er et redskab, der skal sikre, at I reelt kan håndtere sikkerheden omkring personoplysningerne. I skal anvende dokumentationen aktivt til at forbedre informationssikkerheden i virksomheden.

Er der transparens i jeres behandling af persondata?

Mange foreninger uden et centralt medlemssystem kæmper med medlemsoplysninger, der ligger spredt på servere, i clouden, på mailklienter, i arkiver (analoge og digitale), på personlige drev og mapper, på SMS-beskeder, hos eksterne samarbejdspartnere og mange andre steder.

Det strider mod Datatilsynets principper for behandling af data, der bekendtgør, at personoplysninger skal behandles begrænset, gennemsigtigt og på en måde, der teknisk og organisatorisk sikrer tilstrækkelig sikkerhed.

Lyder det som jer? Eller kæmper I med overblikket over medlemmerne og ved reelt ikke helt om, I har styr på reglerne?

Datatilsynet kræver, at I skal indføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, I håndterer. Det er op til organisationerne selv at vurdere, hvordan en “passende” sikkerhed skal implementeres. Sikkerheden kan implementeres med en passende kombination af tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Få styr på sikkerhed og GDPR med et samlet medlemssystem

Få styr på jeres it-sikkerhed, jeres medlemsadministration og adgangsrettigheder i ét samlet system. Hos ComputerCamp har vi udviklet et professionelt, online medlemssystem, som sikrer, at I lever op til GDPR-lovgivningen. Med vores medlemssystem, kan I til enhver tid fremvise dokumentation for den måde, I behandler medlemmernes personlige oplysninger på.

Og her handler det om at gøre det nemt for dine medarbejdere og inddrage dem i arbejdet. Det er et stort arbejde og det er svært at vide, om I til enhver tid og med alle oplysninger, håndterer medlemmernes oplysninger korrekt.

I stedet for at bruge oceaner af tid og ressourcer gennem hele organisationen, kan du med et professionelt medlemssystem, automatisere processen og gøre det helt sikkert at I overholde de regler, I skal og dokumentere – ikke bare overfor Persondataforbundet men overfor medlemmerne, at I ikke kompromitterer deres personoplysninger.

Det kan Søren Meldgaard fortælle dig meget mere om – tag fat i ham nu på sme@www.computercamp.dk eller på 31 47 03 23.