35 år fyldt med forandringer og nye jobfunktioner

35 år har Jens Peter Hallund arbejdet med ComputerCamps foreningsløsninger. De første 12 år på den anden side af bordet som kunde hos ComputerCamp, og de seneste 23 i et hav af forskellige funktioner hos ComputerCamp.

I dag er Jens Peter leder af udviklingsafdelingen og webafdelingen. Han har været en stor del af ComputerCamps transformation til CAMP 365 som en 100 procent cloud-løsning og har været med til at udvikle CAMP 365 konceptet. Jens Peter er også projektansvarlig for konkrete kundeprojekter, en del af ledelsen og tidligere bestyrelsesmedlem i ComputerCamp.

”Jeg kan godt lide at sætte ting i systemer. At udvikle systemer og koncepter, strukturere arbejdsgange og bygge ting op, så det bliver logisk, f.eks. vores abonnementskoncept. Jeg kan godt lide at tegne og designe funktionaliteten i en kundeløsning – og finde ud af, hvordan vi udnytter hele Microsoft Cloud platformen til kundens bedste. Men også kundemøderne, hvor vi snakker løsninger med kunderne og får en masse indspark, som vi kan bruge i udviklingsarbejdet,” fortæller Jens Peter.

Regnskab og it – en sjov kombi

Der er nok ikke mange, der kender virksomheden, koncepter og løsninger bedre end Jens Peter.

Det startede alt sammen i 1987, hvor han blev ansat hos Registrerede Revisorer som regnskabsuddannet. Her blev han sat til at håndtere et komplet nyt datapoint system fra ComputerCamp til at afløse de håndskrevne protokoller, virksomheden håndterede sine medlemmer og regnskaber i.

Det var her, Jens Peters it-uddannelse startede:

”It var helt nyt på det tidspunkt, og det var interessant for mig, at jeg kunne sætte ting i systemer, udvikle løsninger til automatisk at fakturere, lægge informationer ind og få noget andet ud. Teknikken var sjov! Det var sjovt at sætte op, installere og forbinde netværksdelene.”

Hen ad vejen udviklede løsningen sig til en pc-løsning – en Damgård XAL-løsning – som ComputerCamp udviklede, og Jens Peter implementerede hos Registrerede Revisorer. Indtil han i 1999 startede som it-tekniker hos ComputerCamp, hvor han installerede og opsatte løsninger hos kunderne.

Senere var Jens Peter med til at bygge ComputerCamps hosting center og servicere kunderne der.

”Og nu har vi lige lukket hosting centret, og alt kører i skyen,” forklarer han. Det har været en udvikling, der har været sjov at følge gennem tiden:

”Selvom jeg har været samme sted i 23 år, så har jeg haft ufattelig mange forskellige jobs og funktioner. Jeg har været 4-5 år i hver jobfunktion, og så er der sket noget nyt. Systemerne har udviklet sig, og ComputerCamp har udviklet sig med dem – fra Windows, Microsoft, hosting, XAL, Axapta og nu Microsoft Dynamics Business Central. Det er et helt nyt koncept og en helt anden måde at arbejde på både som tekniker, som udvikler og som konsulent.”

En virksomhed og et job i stadig udvikling

Også forretningsmodellen, medarbejdersammensætningen og hele opbygningen af ComputerCamp har ændret sig med det nye koncept.

”Vi har rykket os et lag op. Nu skal vi ikke længere tænke på de ting, som tidligere var vores kernekompetence. Nu er det løsningerne, der er i centrum.”

Alt det øvrige ligger nu hos Microsoft, som tager sig af den grundlæggende teknologi og sikkerhed, både hvad angår driftssikkerhed på systemerne og datasikkerhed, som er det essentielle i et hosting center. Også drift og opdateringer ligger hos Microsoft.

Det underliggende setup og infrastruktur er bygget til at integrere med andre løsninger, og det åbner helt nye muligheder for ComputerCamp, som samarbejder med andre partnere og integrerer deres løsninger ind i CAMP 365, f.eks. til CRM-delen, Business Intelligence og sags- og dokumenthåndteringssystemet. I stedet for som tidligere, hvor ComputerCamp selv byggede alle komponenterne.

”Det er en helt anden forretningsmodel, og vi er en af de eneste virksomheder i Danmark, der kører 100 procent med en cloud only-strategi. Vi har ingen on premise kunder eller løsninger længere, alt er på abonnement og i skyen. Og det har været en lærerig omstilling, som vi startede allerede i 2012,” siger Jens Peter. 

CAMPonline blev lanceret i 2012 som en ren standardløsning. Mange it-chefer og sekretariatschefer var i første omgang skeptiske over at overgive deres data til ComputerCamp fremfor at have dem stående i skabet selv. Så det var et stort oplysningsarbejde at overbevise dem om, at ComputerCamp var bedre til at drifte og sikre deres løsninger, end de selv var. Og at en standardløsning var det bedste for dem.

”Det er fuldstændig samme argument, vi bruger i dag i forhold til Microsoft og cloud,” siger Jens Peter, som insisterer på, at det er de største på markedet, der er bedst til at sikre løsningerne, så it-chefer og sekretariatsledere skal overgive kontrollen – det bliver kun en forbedring for deres data og sikkerhed.

Øget fokus på kvalitetssikring

En anden væsentlig opgave for Jens Peter er kvalitetssikring. Han er primus motor på intern kvalitetssikring fra support, konsulenter, udvikling, leverancer og vedligehold. Lige nu er ComputerCamp i gang med at tage deres egen medicin og flytte deres systemer over på standardløsninger – projektstyring, tidsregistrering, fakturering m.m.

Kundeprojekter bliver mere og mere håndteret i ”teams” hvor f.eks. udviklerne i højere grad skal med ud til kunderne, så de har den direkte kontakt – det kommer til at højne kvalitetsniveauet i opgaveløsningen. Også på supportsiden bliver der mere styring fremover. Jens Peter vil sikre, at alle supportsager bliver håndteret og dokumenteret, så kunderne kan følge med – og at de vigtigste supportsager, der er forretningskritiske for kunden, kommer forrest i køen.

Kunderne skal være trygge ved os og ved samarbejdet, så løser resten sig! De skal stole på, at vi sammen har et fælles mål om at udvikle den bedste løsning til dem. Men kunden har bestemt ikke altid ret. Nærmest tværtimod, lyder det fra Jens Peter:

”Hvis kunden havde ret, så var der jo ingen grund til at bruge os. De kender ikke mulighederne og ved ikke, hvordan disse skal udføres. Kundernes fokus er jo at servicere deres medlemmer. Derfor har de brug for samarbejdet med os, så vi kan rådgive og inspirere dem. Men det skal være et samarbejde – det er helt afgørende!”