For svag digitalisering giver højere lønudgifter

12 mar - 2019

Som salgschef i ComputerCamp taler jeg dagligt med ledere i de professionelle danske medlemsorganisationer.

Ofte hører jeg, at sekretariatsmedarbejderne bruger for meget tid på manuelle ekstraopgaver.

Hermed menes opgaver, som slet ikke burde eksistere og som opstår, fordi der er for ringe eller slet ingen integration mellem de centrale it-systemer såsom økonomisystem, CRM-/medlemssystem, hjemmeside (CMS) og andre.

IT-øer eller brofast landskab?

Billedligt talt fungerer de enkelte it-systemer som selvstændige øer uden broer imellem.

Så når der skal udarbejdes statusrapporter, opkræves kontingenter eller rådgives medlemmer, skal medarbejderne manuelt hente og sammenstille data fra forskellige systemer.

Dette er som bekendt både besværligt og koster medarbejdertid.

En anden udfordring er opdatering af data.

Lad os antage, at sagsbehandleren kan se i medlemssystemet, at Jens Hansen har betalt sit kontingent den 17. september eller Jette Poulsen har skiftet medlemsgruppe.

Men er det også den oplysning som medlemmet møder, når medlemmet logger ind på hjemmesiden? Eller som kommer frem, når økonomichefen kigger i økonomisystemet?

Hvad er værdien af god integration?

ComputerCamps erfaringer viser, at der kan spares betydelige beløb ved at reducere antallet af manuelle opgaver.

Men det er ikke alle der, med deres eksisterende IT set-up, kan opnå dette.

Den væsentligste hindring er, at et eller flere af de eksisterende it-systemer er af ældre dato og derfor ikke bygget til at snakke sammen med andre, og det vil koste høje honorarer til it-konsulenter at udvikle og vedligeholde solide broer mellem systemerne.

”Connect your organization”

Derfor giver det god mening at vælge en digital platform, hvor alle delsystemerne fra starten er bygget til at være integreret. Hvor systemerne så at sige er brofaste fra starten, og hvor der bare skal tændes på kontakten for at komme i gang.

ComputerCamps foreningsplatform CAMP 365 er en sådan løsning.

CAMP 365 bygger på Microsoft Dynamics 365 Business Central platformen og samler økonomisystem, medlemssystem, integration med hjemmesiden og Office samt flere andre effektive business apps i én integreret platform.