Er du og din it-partner fra den samme planet?

28 apr - 2020

Én ting er, at I måske ikke taler samme sprog… men forstår han din verden? Forstår han dine frustrationer, kender han flowet gennem året, ved han, hvilke krav bestyrelsen stiller til dig, og er han opmærksom på, hvilke forventninger dine medlemmer har til en hjemmeside, et medlemssystem og en forening?

ComputerCamp kender din verden og den måde, din organisation er bygget op på. Vi kender dine udfordringer, din dagligdag og dine opgaver. Vi kender forretningsgangene, forretningslogikken i dine administrative systemer og den politiske dagsorden, I er underlagt, på godt og ondt.

Danmarks 100.000 foreninger har meget til fælles

Danmarks 100.000 foreninger kæmper med mange af de samme udfordringer, selvfølgelig med lokale forskelle, afhængigt af formål, målgruppe, organisering og tilhørsforhold. Der findes 3.000 landsdækkende organisationer, 83.000 regionale og lokale foreninger, 8.000 selvejende institutioner og 6.200 almennyttige fonde i landet (Kilde Frivillighed.dk)

Og de er alle konstant under forandring og pres.

  • I er presset på kontingentet og har brug for at skabe aktiviteter, som kan generere indtægter til foreningen, så I kan opfylde medlemmernes krav til service og medlemsaktiviteter.
  • I er presset, fordi medlemmerne ikke er så loyale, som de var engang. De ser sig mere som kunder i butikken og er flygtige – lever I ikke op til deres forventninger, er de hurtigt videre til noget andet.
  • I presset på opmærksomheden. Derfor er I nødt til at markedsføre jer og være synlige, dér, hvor medlemmerne er. Samtidig skal I servicere de eksisterende medlemmer med kurser, konsulent-tjenester og andre tilbud.
  • I er presset på de mange elektroniske betalingsløsninger, som medlemmerne forventer at kunne benytte – det kræver noget af jeres medlemssystem.

Hos ComputerCamp taler vi foreningsk…

Vi følger med i foreningsverdenen generelt og i vores kunders verden – og det har vi gjort i over 40 år. Sker der fusioner, er I udfordret på økonomien, har I svært ved at skaffe nye medlemmer? Vi følger jer tæt, så vi er up to date på jeres verden og bedst muligt kan rådgive jer om jeres løsning: hvordan kan den være med til at støtte op om jeres øvrige tiltag, og hvilken funktionalitet vil være brugbar for jer netop nu.

Vi forstår også foreningsk…

Vores berøringsflade i foreningsverdenen er bred, og vi møder foreninger af enhver slags hver dag, til jeres egne konferencer, vores informationsmøder, kundemøder og mange andre steder. Og vi lytter! Og udvikler vores medlemssystem efter de ønsker og behov, vi bliver præsenteret for. Vi rådgiver vores eksisterende kunder ud fra vores viden om dem og ud fra vores enorme viden om foreningsløsningen, så vi hele tiden kan sammenholde funktionaliteten med jeres behov. I skal have det, I har brug for, hverken mere eller mindre!

Det kan fx være Power BI, hvor I kan lave jeres egne rapporter, flotte og professionelle med grafer og overblik. Vi kan hjælpe jer med at spare penge ved at benytte Office 365, vi kan udvikle effektive selvbetjeningsløsninger til jer og sørge for sømløs integration til økonomisystemet.

Vi følger med og vores system følger med.

Spørg selv Søren Meldgaard! Han er med dig, uanset hvilke planet, du kommer fra! sme@computercamp.dk eller 31 47 03 23.