Er dine medarbejdere klar til et digitalt medlemssystem?

03 mar - 2020

Digital transformation handler om mennesker! Det er dine medarbejdere, der skal drive digitaliseringen af jeres forening. Det er dem, der skal arbejde med jeres processer og værktøjer. Og hvis de ikke kan se ideen, kommer I aldrig godt i mål – selvom jeres digitaliseringsprojekt er nok så godt!

Så hvad kan du gøre? Hvordan klæder du dine medarbejdere på til indførelsen af et digitalt medlemssystem?

Allerførst skal du være opmærksom på de bekymringer, medarbejderne har. Hvad er de bange for? Hvad er de usikre på? Der er nok af bekymringer. Som alle os andre, bliver de tudet ørerne fulde af AI, Artificial Intelligence, VR, Virtual Reality, automatisering, digitalisering og robotter – og faktisk kan det være lidt skræmmende, for kommer de der robotter og tager vores arbejdsplads?

Modstanden mod digitaliseringen er forståelig, men bunder ofte i usikkerhed og uvidenhed. Det handler meget mere om kultur, end det handler om teknologi, når I skal implementere en ny løsning – og dermed nye arbejdsprocesser, opbrud med vanerne osv. osv.

Det er hele organisationen, der skal trænes i at arbejde på en ny måde. Når I tager nye teknologier i brug i organisationen og omlægger forretningsmodellen, skaber det dønninger gennem hele organisationen – og alles arbejdsgange bliver påvirket. Hvis medarbejderne ikke er indstillet og klar, får I problemer.

Digital transformation er en strategisk beslutning og en kulturel forandring for hele organisationen. Det kræver omstillingsparathed hos medarbejderne, tydelig ledelse og masser af tålmodighed!

Vis medarbejderne fordelene ved et nyt medlemssystem

Derfor skal I arbejde med vaner og ’plejer’, og medarbejderne skal inddrages i beslutningerne. Ja, der er det der famøse ejerskab, der er tale om…

  • Styrk medarbejdernes bevidsthed om, hvad de får ud af de mange data om medlemmerne
  • Vis medarbejderne hvor meget viden, I får om medlemmerne
  • Sæt fokus på alt det kedelige opdateringsarbejde, de slipper for, når medlemmerne kan betjene sig selv
  • Gør opmærksom på den tid, der nu er til de sjove opgaver som rådgivning af medlemmerne, udvikling af nye services m.m.
  • Husk at dele de gode historier

Gør det nemt at komme i gang!

  • Start i det små – små overskuelige omstillinger, der giver værdi med det samme
  • Byg langsomt på
  • Inddrag medarbejderne og lyt til deres meninger

Og så er det selvfølgelig vigtigt at vælge et effektivt medlemssystem, som faktisk tilfører værdi til jeres forening. Det kan vi hjælpe dig med. Tag fat i Søren Meldgaard på sme@www.computercamp.dk eller på 31 47 03 23 og få en snak om mulighederne for jer.