En rose er en rose er en rose…

26 maj - 2020

Roser skal beskæres hvert år og passes, plejes og gødes for at give de smukke blomster, vi eftertragter og beundrer. Formålet med beskæringen er at kontrollere væksten og sikre en rig blomstring.

Vidste du, at din forenings medlemssystem har meget til fælles med en rosenbusk?

De fleste roser kan leve i mange år uden at blive beskåret, men du får klart det flotteste resultat, hvis du sørger for at beskære. Husk altid, at roser er forskellige – de skal ikke beskæres på samme måde! Du skal med andre ord kende dine rosers beskæringsbehov.

Fuldstændig som du skal kende dine medlemmers forventninger til deres medlemssystem, og dine medarbejderes krav og ønsker til deres vigtigste arbejdsredskab.

Integration behøver ikke være et sammenfiltret tornekrat

Er jeres medlemssystem et sammenvokset og sammenfiltret tornekrat af specialudviklede løsninger, løst tilkoblede systemer og vildtvoksende knopskud, som ingen har overblik over? Har I forsømt at kontrollere væksten, men har ladet systemet vokse sig vildt?

Så er det tid til at finde beskærersaksen frem – og dét til en hård beskæring!

Hjemmestrikkede medlemsløsninger med specialudviklede features, som er koblet på hen ad vejen for at løse et akut problem, ender ofte med at blive så sammengroede, at ingen i foreningen har overblikket over systemets funktionalitet – I bruger uhensigtsmæssig meget tid på at finde logikken i løsningen og på manuelle processer. Ofte vil det kun være udvalgte nøglemedarbejdere, der har styr på systemet. Det gør jer sårbare i forhold til opsigelser eller sygdom.

For alle roser gælder det, at du kan fjerne visne og svage grene hele året rund, og det samme gælder jeres medlemssystem.

Få en frisk start

Få en frisk start med en digital medlemsløsning, der er integreret med økonomisystem, CRM, hjemmeside og selvbetjeningsløsninger – og vi lover dig, der er allerede beskåret og rettet til, så I får en strømlinet integration hele vejen rundt. Her er hverken torne eller vildskud.

Du får en overskuelig og sammenhængende løsning, hvor fx kontingentopkrævning kører automatisk, og alle data opdateres ét sted. I kan selv gennemskue alle elementer i løsningen, der kører i et velkendt Office 365-miljø, så I arbejder med kendte værktøjer og slipper for at skulle hyre eksterne konsulenter ind til diverse delelementer af systemet.

ComputerCamps svar på haveeksperten Claus Dalby er Søren Meldgaard – han kan fortælle dig alt, hvad du har brug for at vide om vores digitale medlemsløsning CAMP 365, der bygger på Microsoft Dynamics 365 Business Central standardplatformen. Og at CAMP 365 er fuldt integreret med Office 365, Power BI og andre løsninger fra Microsoft og Microsoft-partnere. Tag fat i Søren nu på sme@computercamp.dk eller 31 47 03 23.