Danmarks Marineforening skiftede i 2020 medlemssystem fra CAMPonline til CAMP 365 og fik i samme ombæring ny hjemmeside. Det betyder, at både systemer og medlemshåndtering nu hænger sammen – uanset om et foreningsmedlem anvender selvbetjeningsløsningen via hjemmesiden, eller en af de 75 lokalafdelinger opdaterer medlemsdata.
Nemt og intuitivt
Med selvbetjeningsløsningen er det nemt for eksisterende og nye medlemmer at være en del af Marineforeningen
Både lokalforeninger og sekretariat sparer tid
Med CAMP 365 er det allerede blevet meget nemmere at håndtere medlemmerne lokalt

Danmarks Marineforening – Marineforeningen i daglig tale – har mere end 100 år på bagen

Foreningen har blandt andet til formål at vedligeholde og styrke kammeratskabsfølelsen mellem søens folk, uanset om man er sømand i aktiv i tjeneste eller landkrabbe med interesse for det maritime Danmark.

De 75 lokalafdelinger spiller i sagens natur en aktiv og vigtig rolle i at skabe og bevare den nære kammeratskabsfølelse mellem foreningens medlemmer gennem forskellige arrangementer. Men mindst lige så vigtigt for foreningen er det at være synlig og række ud til nye medlemmer til vands og til lands, blandt andet via foreningens hjemmeside.

Nu kan vi bruge hjemmesiden aktivt til at rekruttere nye medlemmer

Tidligere var Marineforeningen meget låst i forhold til sin hjemmeside. De kunne ikke selv rette på siden, men skulle have fat i leverandøren hver gang. Det tog ikke bare lang tid, det kostede også – og et lille ønske om en ændring eller tilpasning blev hurtigt til en stor og kompliceret opgave.

Det betød jo, at vi ikke fik rettet tingene, og det var dyrt at foretage ændringer på et dødt system, der lå på vores server,” fortæller landsformand Steen Engstrøm om den gamle hjemmeside

Med den nye hjemmeside, som hænger sammen med både selvbetjeningsløsning og medlemssystem, er mange ting blevet nemmere. Det gør også, at hjemmesiden nu er et aktiv i arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til foreningen, forklarer Steen Engstrøm.

Vi har fået et mere interessant vindue ud mod medlemmer og potentielle medlemmer, så vi åbner os for rekruttering af nye medlemmer. På den nye hjemmeside kan vi selv tilpasse tingene, nemt og hurtigt. Derfor får vi det gjort!

Lokalforeningerne kan selv opdatere deres data

Med selvbetjeningsløsningen er det nemt for eksisterende og nye medlemmer at være en del af Marineforeningen. Og via Lokalafdelingsadgangen i CAMP 365 medlemssystemet er det blevet nemt at yde en frivillig indsats i lokalafdelingerne, også når det drejer sig om de administrative opgaver med medlemshåndtering.

Med en gennemsnitsalder på 68 år er det naturligt, at mange af Marineforeningens frivillige ildsjæle ikke har de store it-kundskaber. Steen Engstrøm har derfor været rundt i landet for at introducere det nye medlemssystem – og det er blevet modtaget meget positivt! På sine besøg hos lokalafdelingerne har det været tydeligt, at systemet er brugervenligt og intuitivt, og derfor nemt at gå til, fortæller Steen Engstrøm.

Vores nye system CAMP 365 byder på en helt anden brugeroplevelse end vores gamle system. For mange af vores frivillige kan det være svært at lære at bruge ny it, men det har været nemt at sætte brugerne ind i CAMP 365, fordi det er så intuitivt. Jeg har bare vist dem hands-on, hvordan de skal bruge systemet, og alle har været glade bagefter,” siger Steen Engstrøm og slår fast: ”Generelt har det været en succeshistorie med vores nye CAMP 365 cloudløsning!

Nemmere og hurtigere at håndtere medlemmer – både lokalforeninger og sekretariat sparer tid

For at holde hånden under lokalafdelingerne i opstartsfasen koblede sekretariatet et ekstra sikkerhedsnet på, fortæller Steen Engstrøm.

Mens vi har været i en indkøringsfase, har forretningsføreren godkendt alle handlinger, fx når lokalforeningerne ændrede medlemsdata. Nu er vi ved at være ude af indkøringsfasen, og så kommer der til at ske noget!”, siger Steen Engstrøm og hentyder til de tidsbesparelser, Marineforeningen forventer af det nye medlemssystem
Med CAMP 365 er det allerede blevet meget nemmere at håndtere medlemmerne lokalt, og det sparer tid – ikke kun i lokalafdelingerne, men også hos mig som landsformand og for forretningsføreren i sekretariatet.

Hurtigere vej til hjælp, uanset tid og sted

Efter opgraderingen til CAMP 365 kan landsformanden og forretningsføreren logge på medlemssystemet overalt og fra alle devices. Det sparer ikke kun tid og ressourcer i sekretariatet – også lokalafdelingerne mærker, at der nu er hurtigere vej til hjælp.

Nu kan vi arbejde hjemmefra og hjælpe folk, hvor de er. Det letter vores arbejde i sekretariatet og sparer os tid, at vi er flere, der har adgang til medlemsdatabasen og kan hjælpe, uanset hvor vi er,” fortæller Steen Engstrøm

Business Central er et stærkt fundament for CAMP 365

Før Marineforeningen besluttede, at det var CAMP 365, der skulle være afløseren for CAMPonline, havde foreningen gjort et grundigt forarbejde og undersøgt flere leverandører. Deres løsninger dækkede imidlertid ikke foreningens behov fuldt ud.

Valget faldt derfor – igen – på ComputerCamp, som kunne levere et standardsystem – CAMP 365 – og dokumentere, at de kender de udfordringer og opgaver, Marineforeningen står med.

ComputerCamps medlemssystem CAMP 365 baserer sig på Microsoft Business Central. Vi får en større robusthed og sikkerhed for, at tingene virker og ikke mindst, at sikkerheden er i orden. Nu er vi sikre på, at der er styr på datahåndtering, GDPR, backup og så videre,” siger Steen Engstrøm

Forventer at drage nytte af CAMP 365 i en lang årrække,

Med CAMP 365, der er baseret på en standardløsning som Business Central, er Marineforeningen sikker på at have en opdateret, driftssikker løsning. Bliver der brug for at modificere noget i løsningen, findes der masser af moduler og plug and play-løsninger i Business Central, som ComputerCamp kan implementere.

Vi regner med at kunne køre med CAMP 365 i en lang årrække. Medlemssystemet opdateres automatisk, og vi skal ikke længere bekymre os om uventede udgifter til opgraderinger og bekymre os, for hvordan det går. Opgraderingerne kommer løbende, uden vi skal gøre noget – og det virker!” afrunder Steen Engstrøm

Om Marineforeningen

Marineforeningen har samarbejdet med ComputerCamp siden 2017, og i 2020 overgik de fra CAMPonline til CAMP 365. De anvender CAMP 365 lokalforeningsadgang til deres 85 lokalforeninger over hele landet, og ComputerCamp har også udviklet deres nye hjemmeside.

 • 8000 medlemmer
 • Landskontoret står for overordnet drift og økonomi, administration og medlemsadministration
 • Her er én medarbejder, forretningsføreren, på deltid
 • Foreningen er opdelt i 9 distrikter med distriktsformænd
 • Der er 75 lokalafdelinger med hver deres bestyrelse og egen økonomi, men underlagt fælles vedtægter
 • Der er 20 skyttelav
 • Foreningen udgiver et medlemsblad (Under Dannebrog) 6 gange årligt
 • Foreningen driver en slags webshop (Slopkisten

Marineforeningen har følgende elementer fra CAMP 365:

 • Medlemssystem
 • Selvbetjening
 • Hjemmeside
 • Webshop