Her er Anders

Anders er supportkonsulent hos ComputerCamp, og det er blandt andre ham du får fat i, når du ringer for at få hjælp og rådgivning.

Den anden side af skrivebordet

Når du ringer til ComputerCamp for at få hjælp og rådgivning, får du sandsynligvis supportkonsulent Anders Michaelsen i røret. Du vil opleve, at Anders forstår dig og kender til de udfordringer, du bøvler med. Det gør han, fordi han indtil for nylig sad på den anden side af skrivebordet på samme plads som dig. Fem år som medlemssekretær i foreningen SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, hvor han arbejdede i CAMPonline, har givet Anders en uvurderlig viden om vores foreningsløsning og om de vilkår, vores kunder arbejder under.

Ifølge Anders selv tilfører han ComputerCamp mindre ekspertsnak, fordi han tager udgangspunkt i foreningens forretningslogik mere end i systemet. Og det er vigtigt, synes han. Personerne i den anden ende af røret er jo ikke nødvendigvis it-folk, så tingene skal forklares, så de er til at forstå.

Dette er guld værd for både kunder og medarbejdere hos ComputerCamp, fordi Anders kan udfordre resten af teamet i deres tilgang til kundernes problematikker.

Anders er nu i gang med at implementere cloud-løsningen, CAMP 365, hos sin tidligere arbejdsgiver i tæt samarbejde med sine gamle kolleger. At arbejde som et team på tværs af foreningen og ComputerCamp er en arbejdsform, han selv kender fra tidligere: ”Jeg vil gerne give foreningerne den samme oplevelse af at være et team, der løser udfordringerne i fællesskab, og som har en fælles interesse i at få tingene til at virke.

Det gør jeg bedst ved at være imødekommende og støttende overfor kunderne – og selvfølgelig ved at kende deres hverdag og arbejdsprocesser,” siger Anders og fortsætter: ”Fordi jeg er ny hos ComputerCamp udvikler begge parter sig i takt med, at vi implementerer løsningen – det er ren win-win.”

Anders vidste, hvad han gik ind til, da han søgte job hos ComputerCamp. Han fremhæver, at han kendte filosofien bag virksomheden, arbejdsgangene, medarbejderne og produkterne for noget godt. Desuden nyder han at arbejde i et system, der er så konsekvent målrettet foreningernes behov – og at det kan integrere til de øvrige systemer, organisationerne benytter, som hjemmesider, ESDH-løsninger, nyhedsbrevssystemer med flere.

Og vi har som arbejdsplads levet op til Anders’ forventninger. ”ComputerCamp handler om udvikling hele vejen rundt. Det betyder også noget for tilgangen til medarbejderne – der er plads til at være i udvikling… Det vil sige, at der er plads til at begå fejl og at spørge om hjælp. Vi er alle sammen hele tiden i gang med nye ting, som vi ikke nødvendigvis er eksperter i endnu – og det afspejler sig i omgangstonen og tilgangen til medarbejderne,” slutter han.

Plads til fejl og privatliv

For Anders handler det om mere end bare et arbejde. En af de ting Anders nævner er altafgørende i ComputerCamp er den afslappede stemning, den varme velkomst og at der er plads til at lave fejl. Det er en branche, der hele tiden udvikler sig, så der er en stejl læringskurve og det kan ikke undgås at du støder på udfordringer. ”Man får et stort ansvar og bliver udfordret, men der er god mulighed for hjælp, råd og sparring og det er okay at lave fejl.

Samtidig påpeger Anders at der i ComputerCamp er plads til privatliv og bliver taget hensyn til det. ”Hos ComputerCamp er der er en forståelse for at hvis folk ikke fungerer på hjemmefronten, så fungerer de heller ikke på arbejdspladsen, og det værdsætter jeg meget.”